විනිශ්චය xxii

 මේ දක්වා:                  

ඕවන් බක් අපාචේ ජන්ක්ෂන් ප්‍රදේශයේ ෂෙරීෆ්වරයා ය. මිනීමැරුමකට වරදකරු වූ මැක්ග්‍රාත්ට මරණීය දණ්ඩනය පැමිණවීම ඔහුට පැවරී ඇත. එහෙත්. නඩුකාරයාගේ බිරිඳ හා මැක්ග්‍රාත් අතර අනියම් සබඳතාවක් තිබීමත් නඩුකාරයා ඒ ගැන දැන සිටීමත් නිසා මැක්ග්‍රාත්ට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් නොලැබුන බව විශ්වාස කරන ෂෙරිෆ් ඔහුට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් ලබාදීමට වෙහෙසෙයි.  ඒ අතර මැක්ග්‍රාත්ට පක්ෂ හා විපක්ෂ දෙපසින්ම එන තර්ජනවලට මුහුණ දෙන්නට ද ඔහුට සිදුවෙයි. ඒ මැක්ග්‍රාත්ගේ හිතවතුන්ට ඔහු මරණීය දණ්ඩනයෙන් ගලවාගැනීමටත් මරණයට පත්වූ අයගේ හිතවතුන්ට මැක්ග්‍රාත් එල්ලා මරණවා දකින්නටත් අවශ්‍ය නිසා ය. මැක්ග්‍රාත්ගේ සිරකුටිය පරීක්ෂා කිරීමට යන ෂෙරිෆ්ට සිරගෙදරින් පළායාමට තැත් දරන මැක්ග්‍රාත්ගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වී තුවාල ලබයි. ඒ අතර ෂෙරිෆ් තනතුර බලෙන් අත්කර ගැනීමට උත්සාහ කළ තම සහය නිලධාරියා ඉවත් කරන බක් අළුතින් සහායකයින් දෙදෙනෙකු පත්කර ගනී. බක් හා විවාහ ගිවිසගැනීමට සිටින එලන් ඩ්රූ ද ඔහු වෙනුවෙන් ගැටුමට මැදිවෙයි. පලාතේ සාමය රැකගැනීමට මැක්ග්‍රාත් වෙනත් සිරගෙයකට මාරුකිරීමට නඩුකාරයා කැමති කරගන්නා අතරතුර සහය නිලධරයා ප්‍රාන්ත කොමසාරිස්වරුන් ද සමග පැමිණ තනතුරෙන් ඉවත්වන ලෙස බක්ට බලකරයි. ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.
 
අද එතැන් සිට:

                                                 පරිච්ඡේදය 15 

                                                  දෙවන කොටස 

ස්මිත්ගේ හැසිරීමෙහි දක්නට ලැබුන සියුම් වෙනස්කම බක්ට තේරුම්ගත නොහැකි කරුණක් විය. ස්මිත් තවදුරටත් කතාකරනු ඇතැයි බක් බලාපොරොත්තු වුවද ඔහු නිහඬවම සිටියේය. අවසානයේ බක් කතාකළේය.  "හරි, ඔබේ හිතේ මොකක් හරි කරදරයක් තියනවනේ. මොකක්ද ඒක?"

විනිශ්චය xxi

කතාව ඇරඹුන හැටි බලන්න මෙතැනට මෙතැනට යන්න


                                                                  
                                                 පරිච්ඡේදය 15 
                                                  පළමු කොටස
 

විනිසුරු හන්ටර් පිටව ගොස් විනාඩි පහක්වත් යන්නට පෙර ඩියැක් ෆොස්ටර් දොර ඇරගෙන ඇතුළු විය. බක් ක්ෂණිකව තම රිවෝල්වරය අතට ගත්තේය.  ඩියැක් සමගම ඒ පිටුපසින් ලූක් වෝහීස් සිටින බව දකින විට ඔහු රිවෝල්වරය ඉලක්කයට අල්ලා අවසාන ය. තම අවිය යළිත් කොපුවෙහි රුවාගත් ඔහු, "එළියට ගිහිල්ලා තුවක්කුව එළියෙන් තියලා එනවා." යි ඩියැක්ට පැවසීය. ඩියැක්ගේ මුහුණ කෝපයෙන් රතු වුවද ඔහු පිටතට ගියේය. ආපසු ඇතුළට එනවිට  පිස්තෝලය හෝ එය රඳවන කොපුව සහිත පටිය ඔහු ළඟ නොවීය. 

විනිශ්චය xx

 මේ දක්වා:                  

ඕවන් බක් අපාචේ ජන්ක්ෂන් ප්‍රදේශයේ ෂෙරීෆ්වරයා ය. මිනීමැරුමකට වරදකරු වූ මැක්ග්‍රාත්ට මරණීය දණ්ඩනය පැමිණවීම ඔහුට පැවරී ඇත. එහෙත් මැක්ග්‍රාත්ට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් නොලැබුන බව විශ්වාස කරන ෂෙරිෆ් ඔහුට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් ලබාදීමට වෙහෙසෙයි. ඒ නඩුකාරයාගේ බිරිඳ හා මැක්ග්‍රාත් අතර අනියම් සබඳතාවක් තිබීමත් නඩුකාරයා ඒ ගැන දැන සිටීමත් නිසා ය. ඒ අතර මැක්ග්‍රාත්ට පක්ෂ හා විපක්ෂ දෙපසින්ම එන තර්ජනවලට මුහුණ දෙන්නට ද ඔහුට සිදුවෙයි. ඒ මැක්ග්‍රාත්ගේ හිතවතුන්ට ඔහු මරණීය දණ්ඩනයෙන් ගලවාගැනීමටත් මරණයට පත්වූ අයගේ හිතවතුන්ට මැක්ග්‍රාත් එල්ලා මරණවා දකින්නටත් අවශ්‍ය නිසා ය. මැක්ග්‍රාත්ගේ සිරකුටිය පරීක්ෂා කිරීමට යන ෂෙරිෆ්ට සිරගෙදරින් පළායාමට තැත් දරන මැක්ග්‍රාත්ගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වී තුවාල ලබයි. ඒ අතර ෂෙරිෆ් තනතුර බලෙන් අත්කර ගැනීමට උත්සාහ කළ තම සහය නිලධාරියා ඉවත් කරන බක් අළුතින් සහායකයින් දෙදෙනෙකු පත්කර ගනී. බක් හා විවාහ ගිවිසගැනීමට සිටින එලන් ඩ්රූ ද ඔහු වෙනුවෙන් ගැටුමට මැදිවෙයි.

විනිශ්චය xix

 

  මේ දක්වා:                  

ඕවන් බක් අපාචේ ජන්ක්ෂන් ප්‍රදේශයේ ෂෙරීෆ්වරයාය. මිනීමැරුමකට වරදකරු වූ මැක්ග්‍රාත්ට මරණීය දණ්ඩනය පැමිණවීම ඔහුට පැවරී ඇත. එහෙත් මැක්ග්‍රාත්ට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් නොලැබුන බව විශ්වාස කරන ෂෙරිෆ් ඔහුට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් ලබාදීමට වෙහෙසෙයි. ඒ නඩුකාරයාගේ බිරිඳ හා මැක්ග්‍රාත් අතර අනියම් සබඳතාවක් තිබීමත් නඩුකාරයා ඒ ගැන දැන සිටීමත් නිසා ය. ඒ අතර මැක්ග්‍රාත්ට පක්ෂ හා විපක්ෂ දෙපසින්ම එන තර්ජනවලට මුහුණ දෙන්නට ද ඔහුට සිදුවෙයි. ඒ මැක්ග්‍රාත්ගේ හිතවතුන්ට ඔහු මරණීය දණ්ඩනයෙන් ගලවාගැනීමටත් මරණයට පත්වූ අයගේ හිතවතුන්ට මැක්ග්‍රාත් එල්ලා මරණවා දකින්නටත් අවශ්‍ය නිසා ය.  මැක්ග්‍රාත්ගේ සිරකුටිය පරීක්ෂා කිරීමට යන ෂෙරිෆ්ට සිරගෙදරින් පළායාමට තැත් දරන මැක්ග්‍රාත්ගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වී තුවාල ලබයි. ඒ අතර ෂෙරිෆ් තනතුර බලෙන් අත්කර ගැනීමට උත්සාහ කළ තම සහය නිලධාරියා ඉවත් කරන බක් අළුතින් සහායකයින් දෙදෙනෙකු පත්කර ගනී. 

විනිශ්චය xviii

 මේ දක්වා:                  

ඕවන් බක් අපාචේ ජන්ක්ෂන් ප්‍රදේශයේ ෂෙරීෆ්වරයාය. මිනීමැරුමකට වරදකරු වූ මැක්ග්‍රාත්ට මරණීය දණ්ඩනය පැමිණවීම ඔහුට පැවරී ඇත. එහෙත් මැක්ග්‍රාත්ට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් නොලැබුන බව විශ්වාස කරන ෂෙරිෆ් ඔහුට සාධාරණ නඩු තීන්දුවක් ලබාදීමට වෙහෙසෙයි. ඒ නඩුකාරයාගේ බිරිඳ හා මැක්ග්‍රාත් අතර අනියම් සබඳතාවක් තිබීමත් නඩුකාරයා ඒ ගැන දැන සිටීමත් නිසා ය. ඒ අතර මැක්ග්‍රාත්ට පක්ෂ හා විපක්ෂ දෙපසින්ම එන තර්ජනවලට මුහුණ දෙන්නට ද ඔහුට සිදුවෙයි. ඒ මැක්ග්‍රාත්ගේ හිතවතුන්ට ඔහු මරණීය දණ්ඩනයෙන් ගලවාගැනීමටත් මරණයට පත්වූ අයගේ හිතවතුන්ට මැක්ග්‍රාත් එල්ලා මරණවා දකින්නටත් අවශ්‍ය නිසා ය.  මැක්ග්‍රාත්ගේ සිරකුටිය පරීක්ෂා කිරීමට යන ෂෙරිෆ්ට සිරගෙදරින් පළායාමට තැත් දරන මැක්ග්‍රාත්ගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වී තුවාල ලබයි. 


                                                       පරිච්ඡේදය 12

බක්ගේ කකුල ගින්නෙන් දැවෙන්නාක් මෙන් වේදනා දෙන්නට පටන් ගත්තේය. අත ද දරාගෙන සිටිය නොහැකි තරමට කකියන්නට විය. කොරගසමින් මේසය අසලට ඇවිද ගිය ඔහු ඉඳගත්තේය. තුවාල වී තිබූ කකුල ප්‍රවේශමෙන් ඔසවා මේසය මත තැබූ ඔහු ඊලඟට අනෙත් කකුල ද ඔසවා තැබී ය. අත මෙතරම් වේදනා දෙන්නේ රුධිරය ගලා ඒම නිසා යයි සිතූ ඔහු වැලමිට පුටුවේ ඇන්ද මත තබා අත ඉහලට ඔසවා ගත්තේය. එහෙත් එයින් පලක් ලැබුනේ නැත.