රිය අනතුරු නවත්වන්න නස්රුද්දින් ලංකාවට ඇවිත්!

 
(moralstories26.com වෙතින්)


අතීත කතාව:

නස්රුද්දින් වෙත නඩුවක් ඇසීම පිණිස මිනිසුන් දෙදෙනෙකු පමුණුවනු ලැබුවා. මොකක්ද, ප්‍රශ්නය? නස්රුද්දින් ඇසුවා.

මේ මිනිහා මට ගහලා මගෙ කන හපා කෑවා. එක් මිනිසෙක් කිව්වා.

ඔය මිනිහා කියන්නේ බොරු, කන හපාගත්තේ එයාමයි. අනෙක් මිනිසා උත්තර බැන්දා.

සත් සතියෙන් සති හතරක් - කෙටි නාට්‍යය

 ග්‍රීම්ගේ සුරංගනා කතාවක් ඇසුරෙන්  ශ්‍රී ලංකාවේ පසුබිමට ගැලපෙන පරිදි ලියන ලද කෙටි නාට්‍යයකි. 

( සැලකිය යුතුයි: මෙය සුරංගනා කතාවක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ කොතැනකවත් සිදුවූ සිදුවීමක් නොවන බවත් සහතික කරමි.)ස්ථානය - කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ගුරුතුමිය:            

මම මේ මාසෙ විශ්‍රාම යනවා, මගේ අවසාන වැටුප පේ ෂීට් එකට දාලා තිබුනෙ නෑ.

අහම්බෙන් මොහොතක

             

                           (ඡායාරූපය bsnscb.com වෙතින්)


කෙලි කවට සිනා කැටි පෙණ නගන සතුටු සාමීචි දිය දහර

මතක කොදෙව්වේ රැඳුනු එක් තැනක නැවතුන මොහොතක,

හිරිවැටී ගොළු වීය සිත, සැනින් මතුවූ මතකයෙන්.

කොපමණ කලකට පෙරද අප ගියේ ඉසව්වට!